# 125 - notes


notes
wymiary: 11x11 cm
wewnątrz 100 białych kartek
strzałka do góry