# 114 - notes




notes
wymiary: 11 x 11 cm
wewnątrz 100 kartek
cena: 20 zł
strzałka do góry